Home > landschapbouw > Keerlus oplossing

Keerlus oplossing

Keerlus problemen komen veel voor als je een baan bouwt van enige omvang. Het probleem is dat de polariteit van de rails niet meer klopt (+ en -) als ze door wissels worden verbonden en dan ontstaat er een sluiting. Deze problemen heb ik ook. Door na te denken over de loop van de wisselstraten en de verbindingen tussen de stations is het mogelijk om met behulp van enkele SLX805 Keerlusmodulen van Rautenhaus toch de juiste polariteit te krijgen. Ik streef er na om de polariteit in een stationsdeel gelijk te maken (polariseren in het blok voor het station) zodat alle treinen kunnen rijden waar ik dat wil. Het grote voordeel van de SLX805 is dat deze module ook geschikt is voor gebruik met een digitale modelspoorbaan om de terugmeld informatie van het blok te verkrijgen.